hotmail xss

Che Browser Antidetect
Сервисы от NOVA
  1. Admin

    Hotmail - xss

    Подмена куков и вход в инбокс в обход пароля.