морфинг

Che Browser Antidetect
Сервисы от NOVA
  1. Admin

    Морфинг на функции Пирса

    Основа на macro'сах fasm'а macro _nor r, a, b { push a pop r or r, b not r } macro _not r, a { _nor r, a, a } macro _and r, a, b, ar, br { push ar br _not ar, a _not br, b _nor r, ar, br pop br ar } macro _or r, a, b, ar, br { push ar br _nor...